مکان ما

ایران، تهران، پیروزی

24/7 در دسترس هستیم

021-33052380

آدرس ایمیل

Info@mypins.ir

image

اپلیکیشن ZIDOW نسخه پیمانکار

بهترین اپلیکیشن برای سفارش سرویس مدارس ، کنترل مسیر پیمایش دقیق ، ثبت شکایات و نظارت

بیشتر بخوانید
image

اپلیکیشن ZIDOW نسخه رانندگان

بهترین اپلیکیشن برای سرویس دهی به دانش آموزان

بیشتر بخوانید
image

اپلیکیشن ZIDOW نسخه دانش آموز

بهترین اپلیکیشن برای استفاده از سرویس مدارس

بیشتر بخوانید