مکان ما

ایران، تهران، پیروزی

24/7 در دسترس هستیم

021-33052380

آدرس ایمیل

Info@mypins.ir

image

اپلیکیشن PINS نسخه پیمانکار

بهترین اپلیکیشن برای سفارش سرویس مدارس ، کنترل مسیر پیمایش دقیق ، ثبت شکایات و نظارت

بیشتر بخوانید
image

اپلیکیشن PINS نسخه رانندگان

بهترین اپلیکیشن برای سرویس دهی به دانش آموزان

بیشتر بخوانید
image

اپلیکیشن PINS نسخه دانش آموز

بهترین اپلیکیشن برای استفاده از سرویس مدارس

بیشتر بخوانید