مکان ما

ایران، تهران، پیروزی

24/7 در دسترس هستیم

021-33052380

آدرس ایمیل

Info@mypins.ir

اپلیکیشن PINS نسخه دانش آموز

بهترین اپلیکیشن برای استفاده از سرویس مدارس

قیمت محصول :

150000 تومان

-برقراری تماس و ارسال پیام درون برنامه ایی یا پیامکی به راننده و پیمانکار

-ارسال پیشنهادات و انتقادات

- مشاهده فاصله خودرو تا منزل دانش آموز و تخمین دقیق زمان رسیدن خودرو به درب منزل جهت سوار نمودن دانش آموز و جلوگیری از اتلاف وقت انتظار